bluewave : book reviews
2019

latest updates

strategy
marketing
operations
finance
commentary
book reviews
archipelago
home

alexander
consulting

 

 

αυτό που μετράει
κριτική βιβλίου του Ζήνου Βογιατζή

Οι στόχοι είναι ένα από τα πιο βασικά και κρίσιμα στοιχεία του στρατηγικού μάνατζμεντ. Καθορίζουν και καθοδηγούν την πορεία μιας επιχείρησης και η επίτευξη τους είναι βασικό κριτήριο της επιτυχίας της. Οι στόχοι και η επιδίωξη τους μπορεί να έχουν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα για μια επιχείρηση. Έχουν αποδειχθεί μοιραία για πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις στο παρελθόν, με αποτυχημένα προϊόντα, γδάρσιμο του πελάτη, ανεδαφικούς στόχους πωλήσεων κλπ. Μπορεί όμως να έχουν και εξαιρετικά θετικές επιδράσεις για μια επιχείρηση καθώς την εμπνέουν και την κινητοποιούν για να επιτύχει. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις στο θέμα αυτό. Μια από αυτές που έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία βλέπουμε σε ένα καινούργιο βιβλίο.

Measure What Matters
How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs
By John Doerr
Portfolio/Penguin 2018


Ο Doerr είναι ένας από τους πιο γνωστούς venture capitalists στις ΗΠΑ με μακροχρόνια δράση σε επενδύσεις κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Το επενδυτικό του γραφείο ήταν πίσω από διάφορα τρανταχτά ονόματα όπως οι Amazon, Google, Macromedia, Intuit, και Symantec. Ο ίδιος ήταν υπάλληλος της Intel στα αρχικά στάδια της πορείας της και αργότερα προϊστάμενος στα PC της Sun Microsystems. Έχει δει από κοντά και από μέσα την λειτουργία και ανάπτυξη πολλών επιxειρήσεων από startup σε επιχειρήσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η λειτουργία και στρατηγική των επιχειρήσεων απαιτεί την κατάστρωση στόχων και την επιδίωξη τους. Απαιτεί χειροπιαστούς αντικειμενικούς σκοπούς και αποτελέσματα. Η πρακτική που προτείνει ο Doerr για επιχειρήσεις, ομάδες, και άτομα είναι γνωστή ως OKR - Objectives & Key Results. Είναι μια προσέγγιση στο μάνατζμεντ που έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, όχι μόνο στην επίτευξη στόχων αλλά και στην δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη επίτευξη τους.

Η πρακτική OKR αναπτύχθηκε και πρωτοεφαρμόστηκε στην Intel στα αρχικά στάδια της πορείας της από τον Andy Grove, συνιδρυτή της και διευθύνοντα σύμβουλο της για πολλά χρόνια. Η OKR αναπτύχθηκε από τον Grove συγκεκριμένα για την λεγόμενη Επιχείρηση Συντριβή, την προσπάθεια της Intel να επιβληθεί της παντοδύναμης Motorola (κάτι που τελικά επιτεύχθηκε). Η OKR έχει τις καταβολές της στον Drucker και το μάνατζμεντ μέσω αντικειμενικών σκοπών (MBO - Management By Objective). Ο Grove βασίστηκε σε δύο βασικές αρχές: δύσκολοι στόχοι προκαλούν πιο αποτελεσματική εκτέλεση και επίδοση από εύκολους στόχους, και δύσκολοι συγκεκριμένοι στόχοι είναι πιο παραγωγικοί από νεφελώδεις στόχους.  

Η ΟΚΡ έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη στην δημιουργία συνθηκών για επιτυχημένη κατάστρωση στόχων και εκτέλεση. Οι αντικειμενικοί σκοποί κατά τον Doerr αφορούν το τι πρέπει να επιτευχθεί, είναι συγκεκριμένοι, σημαντικοί, δημιουργούν δράση και εμπνέουν. Βασικός τους σκοπός είναι να εξαλείψουν οποιαδήποτε φλου και ασαφή σκέψη και δράση. Τα αποτελέσματα από την άλλη καθορίζουν και ελέγχουν το πώς επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί. Πρέπει να είναι σαφή χρονικά αλλά και σε περιεχόμενο, πρέπει να είναι φιλόδοξα αλλά ρεαλιστικά, και πρέπει να είναι μετρήσιμα και επαληθεύσιμα. Αν δεν εκφράζονται με κάποιο συγκεκριμένο αριθμητικό μέγεθος δεν είναι αποτελέσματα. Δεν πρέπει να αφήνουν καμία αμφιβολία, ή επιτυγχάνει κανείς κάποιο αποτέλεσμα ή όχι. Αν και οι αντικειμενικοί σκοποί μπορεί να είναι πιο μόνιμοι στην πορεία της επιχείρησης τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάζουν και να αναθεωρούνται ανάλογα με τις περιστάσεις.  

Ο Doerr κάνει στο πρώτο μέρος του βιβλίου μια ανασκόπηση της πρακτικής αυτής στην Intel και σε άλλες γνωστές επιχειρήσεις. Στην συνέχεια παρουσιάζει τέσσερις κρίσιμες στην OKR υπερδυνάμεις, όπως τις αποκαλεί, τις οποίες καλύπτει λεπτομερώς σε διάφορα κεφάλαια και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα:
- εστίαση και δέσμευση σε προτεραιότητες: επιχειρήσεις με υψηλή απόδοση εστιάζονται σε ό,τι είναι σημαντικό και είναι σαφείς στο τι δεν είναι σημαντικό. Η OKR επιβάλλει στα ηγετικά στελέχη να κάνουν δύσκολες επιλογές και να τις επικοινωνούν με διαύγεια στους εργαζόμενους.
- ευθυγράμμιση και σύνδεση για ομαδική δουλειά: οι στόχοι όλων των εργαζομένων είναι διαφανείς σε όλη την ιεραρχία ώστε να υπάρχουν ξεκάθαρες σχέσεις και συντονισμός μεταξύ όλων.
- ευθύνη και παρακολούθηση της: η OKR βασίζεται σε σκληρά στοιχεία. Η παρακολούθηση της προόδου και το καλοπροαίρετο κριτικάρισμα είναι κρίσιμα. 
- τσίτωμα για εξαιρετικά αποτελέσματα: η OKR κινητοποιεί μια επιχείρηση ώστε να επιτυγχάνει κάτι που θεωρείται αδύνατο. Η ελευθερία για αποτυχία απελευθερώνει την δημιουργικότητα. (Τις έννοιες αυτές τις έχουμε δει στις σελίδες αυτές όπως πχ εδώ, εδώ, και εδώ.)

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο Doerr εξετάζει διάφορα στοιχεία της OKR και πώς επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά μια επιχείρηση στην πράξη. Συγκεκριμένα εξετάζει CFR (Conversation, Feedback, Recognition), ένα απαραίτητο στοιχείο της OKR που αντικαθιστά τις ετήσιες ανασκοπήσεις επιδόσεων με συνεχή εκτίμηση απόδοσης και προόδου, όπως ακόμα την συνεχή βελτίωση, και την σπουδαιότητα της εταιρικής κουλτούρας. 

Ο Doerr έχει εφαρμόσει επιτυχημένα την μέθοδο αυτή σε πάνω από 50 επιχειρήσεις κερδοσκοπικές και μη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ίσως είναι αυτό μιας πολύ νεαρής το 1999 επιχείρησης στην οποία είχε επενδύσει, της Google. Οι ιδρυτές της θεωρούν την πρακτική αυτή θεμέλιο της τεράστιας επιτυχίας της επιχείρησης. Ο Doerr σπεύδει να τονίσει ότι η OKR δεν θεραπεύει πάσαν νόσον. Δεν αντικαθιστά κρίση, ηγετικό μάνατζμεντ ή κάποια δημιουργική εταιρική κουλτούρα. Τα θέματα που εξετάζει δεν είναι καινούργια - φιλόδοξοι στόχοι, κατάλληλη εταιρική κουλτούρα, ανοιχτές επικοινωνίες, διαφάνεια, ομαδική δουλειά - όλα απαραίτητα σε μια μοντέρνα επιχείρηση. Δίνει όμως ένα πλαίσιο οργάνωσης και δράσης που είναι απλό και εύκολα κατανοητό, που κινητοποιεί μια επιχείρηση και που είναι δοκιμασμένο στην πράξη. Ο Doerr επισημαίνει ότι οι ιδέες είναι εύκολες, η εκτέλεση τους όμως είναι το άπαν. Tο βιβλίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο από αυτήν την άποψη.   

[book reviews 2019]

 

.

Nothing endues but change     Heraclitus

© alexander consulting     management at its best