bluewave : book reviews
2017

latest updates

strategy
marketing
operations
finance
commentary
book reviews
archipelago
home

alexander
consulting

 

 

ανάπτυξη: θέμα προσωπικότητας
κριτική βιβλίου του Ζήνου Βογιατζή

Η ανάπτυξη είναι το μόνιμο ζητούμενο σε κάθε επιχείρηση είτε είναι νεοσύστατη είτε είναι καθιερωμένη και έχει κάποια νέα πρωτοβουλία στα σκαριά. Πολλοί παράγοντες υπεισέρχονται σε κάθε επιτυχημένη προσπάθεια ανάπτυξης. Βλέπουμε συχνά στις σελίδες αυτές πολλούς από αυτούς όπως την στρατηγική, την εκτέλεση της, την εταιρική κουλτούρα, την οργάνωση κλπ. Στους παράγοντες αυτούς προστίθεται τώρα και ένας άλλος: η προσωπικότητα αυτών που επιδιώκουν την ανάπτυξη. 

Built For Growth
How Builder Personality Shapes Your Business, Your Team, 
and Your Ability to Win
By Chris Kuenne & John Danner
Harvard Business Review Press, 2017


Οι Kuenne και Danner είναι ακαδημαϊκοί με έμφαση στην επιχειρηματικότητα αλλά έχουν επίσης πολυσχιδή δραστηριότητα στην παροχή συμβουλών, συμμετοχή σε startup, και επενδυτικές προσπάθειες. Η θέση του βιβλίου τους είναι απλή: η προσωπικότητα των δημιουργών της ανάπτυξης είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία της. Το βιβλίο πραγματεύεται το πώς η προσωπικότητα επηρεάζει την ανάπτυξη. 

Οι συγγραφείς βλέπουν τέσσερις βασικές προσωπικότητες στελεχών που δημιουργούν ανάπτυξη:
- οι οδηγοί: είναι ανελέητοι στην επιδίωξη κάποιου σκοπού και έχουν κάτι να αποδείξουν. Είναι ρεαλιστές και επιδιώκουν να ξεπεράσουν οποιονδήποτε και οτιδήποτε στην πορεία τους
- οι εξερευνητές: ψάχνουν συνεχώς για προβλήματα και προσφέρουν λύσεις. Εστιάζονται στην εκτέλεση μιας λύσης και προσπαθούν πάντα να βελτιώσουν κάτι
- οι σταυροφόροι: είναι παθιασμένοι με κάποια αποστολή, δημιουργούν πιστούς οπαδούς, και σε αντίθεση με τους εξερευνητές βασίζονται στο ένστικτο 
- καπετάνιοι: είναι πραγματιστές, ευθείς και ο βασικός τρόπος δράσης τους είναι η δημιουργία ομάδων και η ομαδική δουλειά. Σε αντίθεση με τους οδηγούς και τους εξερευνητές προτιμούν το "εμεις" παρά το "εγώ". Επιδιώκουν συναίνεση και είναι αφοσιωμένοι σε στόχους. 

Οι συγγραφείς δινουν λεπτομέρειες ως προς το πώς κατέληξαν στις προσωπικότητες αυτές. Οι κατηγορίες αυτές βγήκαν μέσα από έρευνα τους που βασίστηκε σε ορισμένα αναλυτικά εργαλεία μάρκετινγκ για την ταξινόμηση καταναλωτών που εφάρμοσαν σε στελέχη πολλών επιχειρήσεων με επιτυχημένα προϊόντα και πρωτοβουλίες. Βασική στο βιβλίο είναι η πατενταρισμένη μεθοδολογία τους που βοηθά στο να προσδιορίσει κανείς την προσωπικότητα του μέσα από διάφορα ερωτηματολόγια.

Άσχετα με την προσωπικότητα, τα στελέχη αυτά αντιμετωπίζουν καθημερινά ορισμένες καταστάσεις και προβλήματα που οι συγγραφείς ονομάζουν δυναμικές ανάπτυξης (δυναμικές επειδή μεταβάλλονται συνεχώς). Οι δυναμικές αυτές είναι πέντε:
- δυναμική της κλίμακας: πώς η επιχείρηση εξελίσσεται και μεγαλώνει καθώς οι συνθήκες γύρω της μεταβάλλονται
- δυναμική της λύσης: πώς ιδέες μετατρέπονται σε προϊόντα, πώς βρίσκονται και προσφέρονται λύσεις για την επιτυχημένη στόχευση αγορών
- δυναμική της ομάδας: πώς ατομικά ταλέντα και προσόντα συνδυάζονται σε ένα συνεκτικό αποτελεσματικό σύνολο
- δυναμική του πελάτη: πώς οι αγοραστές και χρήστες γίνονται συνεργάτες για αμοιβαία επιτυχία
- δυναμική των χορηγών: το πώς επενδυτές και άλλοι υποστηρικτές της επιχείρησης κινητοποιούνται

Το πρώτο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στις τέσσερις προσωπικότητες και πώς διαχειρίζονται τις δυναμικές αυτές. Οι συγγραφείς πρώτα δίνουν με λεπτομέρειες όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των προσωπικοτήτων - τι τους παρακινεί, πώς παίρνουν αποφάσεις, το ηγετικό τους στυλ, τον τρόπο μάνατζμεντ, τα πλεονεκτήματα τους και τα κουσούρια τους. Δίνουν στην συνέχεια τα ατού και τις αδυναμίες τους για την αντιμετώπιση των δυναμικών ανάπτυξης και τις στρατηγικές που μπορούν να ακολουθούν. Όλα αυτά δίνονται μέσα από πολλά παραδείγματα από διάφορες επιχειρήσεις και προσπάθειες τους καθώς και  πολύ διαφωτιστικές συνεντεύξεις γνωστών ηγετικών στελεχών από την αμερικανική οικονομία.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στην ομαδική δουλειά. Κάθε δημιουργός ανάπτυξης χρειάζεται κάποια ομάδα ή ομάδες για να επιχειρεί. Το μέρος αυτό του βιβλίου εξετάζει τρία διαφορετικά είδη ομάδων. Πρώτον, τους άμεσους συνεργάτες και συνεταίρους. Πολλά ηγετικά στελέχη, ιδιαίτερα ιδρυτές επιχειρήσεων, έχουν κάποιο συνεργάτη ή συνεταίρο (πχ οι Jobs και Wozniak στην Apple, οι Hewlett και Packard στην ΗΡ). Το βιβλίο εξετάζει τι ζευγαρώματα του είδους αυτού μπορεί να είναι επιτυχημένα με βάση τις τέσσερις προσωπικότητες, αν πρέπει οι συνεργάτες να είναι κλώνοι, συμπληρωματικοί ή αντίθετοι, και εαν κάποιος πρέπει να έχει την πρωτοβουλία στην λήψη αποφάσεων. Το άλλο και πολύ σπουδαίο θέμα που εξετάζεται στο μέρος αυτό του βιβλίου είναι το πώς δημιουργεί κανείς ομάδες, είτε για μια νεοσύστατη επιχείρηση είτε για μια νέα πρωτοβουλία, και το πώς εκμεταλλεύεται και συνδυάζει τις τέσσερις προσωπικότητες. Τέλος, ένα άλλο είδος ομάδας είναι οι επενδυτές και πώς επιλέγονται κατάλληλα.  

Το τελευταίο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στο πώς κάθε πρσωπικότητα μπορεί να βελτιωθεί. Υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορεί να βασίζεται κανείς στα βασικά πλεονεκτήματα του και να τα βελτιώνει και να αναθέτει σε άλλους καθήκοντα που οι αδυναμίες του κάνουν δύσκολα ή μπορεί να ψάχνεται συνεχώς για τις ελλείψεις του και να τις διορθώνει. Και εδώ δίνονται συμβουλές με βάση τις τέσσερις προσωπικότητες και ποιά προσέγγιση είναι κατάλληλη για κάθε μία.  

Έχω πάντα αμφιβολίες για το κατά πόσο επιχειρηματική δράση μπορεί να μπει σε κάποιες κατηγορίες, λίστες, πλαίσια, τεταρτημόρια και λοιπά προκρούστεια τετραγωνάκια, πόσω μάλλον ατομική συμπεριφορά. Η πραγματικότητα είναι πάντα πολύπλοκη. Είναι όμως πάντα χρήσιμο να έχει κανείς στην διάθεση του κάποια εργαλεία που να βάζουν κάποια τάξη και, κυρίως, να προκαλούν σκέψη και ιδέες. Οι ίδιοι συγγραφείς τονίζουν ότι καμιά προσωπικότητα δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα και κάθε προσωπικότητα, ακόμα και του ίδιου είδους, χαράσσει την δική της πορεία με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της. Το βιβλίο είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός στο να αναγνωρίσει κανείς την προσωπικότητα του (ή την προσωπικότητα ενός στελέχους στο οποίο μπορει να αναθέσει μια πρωτοβουλία ανάπτυξης) και δίνει ακόμα πολλές χρήσιμες συμβουλές ως προς το τι και πώς πρέπει να επιδιώκει και να αποφεύγει με βάση την προσωπικότητα αυτή.    

[book reviews 2017]

 

.

Nothing endues but change     Heraclitus

© alexander consulting     management at its best