bluewave : strategy
2017

latest updates

strategy
marketing
operations
finance
commentary
book reviews
archipelago
home

alexander
consulting

 

 

στρατηγικό μάνατζμεντ: μερικές πρόσφατες απόψεις

Έχουμε δει ότι ότι στην σύγχρονη επιχείρηση το στρατηγικό μάνατζμεντ είναι υπόθεση όλων και ότι πρέπει πάντα όλοι να σκέπτονται στρατηγικά. Τα θέματα αυτά απασχολούν συχνά θεωρητικούς του μάνατζμεντ, ερευνητές αλλά και επαγγελματίες μάνατζερ. Εδώ βλέπουμε τρεις πρόσφατες σχετικές απόψεις. 

Στο άρθρο του με τίτλο "The Best Strategic Leaders Balance Agility and Consistency" στην διαδικτυακή έκδοση του Harvard Business Review της 4.1.2017 ο John Coleman παρουσιάζει ένα απλό πλαίσιο μάνατζμεντ για ηγετικά στελέχη. Πιστεύει ότι τα στρατηγικά καθήκοντα ηγετικών στελεχών προϋποθέτουν ένα μίγμα σταθερότητας και ευελιξίας, που φαινομενικά είναι αντικρουόμενες έννοιες. Η μεν σταθερότητα επιτρέπει στην επιχείρηση να εκτελεί αποτελεσματικά την στρατηγική της, η δε ευελεξία να προσαρμόζεται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Επιχειρήσεις που είναι εξαιρετικά σταθερές μπορεί να έχουν προβλήματα προσαρμογής στο μέλλον, ενώ επιχειρήσεις εξαιρετικά ευέλικτες μπορεί να έχουν προβλήματα εστίασης της στρατηγικής τους. 

Ιδανικά, υψηλή σταθερότητα και υψηλή ευελιξία είναι η καλύτερη περίπτωση από άποψη στρατηγικής. Ο Coleman συμβουλεύει ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή το σωκρατικό "γνώθι σαυτόν". Όταν ένα στέλεχος έχει σαφή επίγνωση των τάσεων του μπορεί να συμπληρώσει το στυλ του με έναν αναπληρωτή με τις αντίθετες ροπές. Το στέλεχος αυτό πρέπει να ενυθαρρύνεται να διαφωνεί και να προκαλεί συνεχώς τον ηγέτη. Δεύτερον, η επιχείρηση πρέπει να έχει μια σειρά διαδικασιών που να της επιτρέπει να έχει και σταθερότητα (πχ διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας της και της προόδου της) και ευελιξία (πχ πρόσθετες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού έξω από τις τυπικές). Ο Coleman αποδέχεται ότι κανείς δεν πρόκειται να γίνει τέλειος στο μίγμα αυτό αλλά σίγουρα μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς και να γίνεται πιο επιτυχημένος στο μάνατζμεντ της επιχείρησης και της στρατηγικής της.

Η Elsbeth Johnson σε ένα άλλο άρθρο με τίτλο "How Leaders Can Focus On The Big Picture" στην διαδικτυακή έκδοση του  Harvard Business Review της 9.11.2016 πραγματεύεται το θέμα του πώς τα ηγετικά στελέχη μιας επιχείρησης πρέπει να αποφεύουν να ανακατεύονται στις λεπτομέρειες της λειτουργίας της (κάτι που είναι γνωστό ως micromanagement) και να αφήνουν τα κατώτερα στελέχη να κάνουν την δουλειά τους. Είναι μια βασική αρχή στο μάνατζμεντ που συχνά αμελείται. Όλα τα ηγετικά στελέχη έχουν ανελιχθεί μέσα από την ιεραρχία της επιχείρησης και είναι δύσκολο να αποβάλλουν την συνήθεια των λεπτομερειών. Τα ηγετικά στελέχη πρέπει να είναι εστιασμένα στα μεγάλα θέματα της επιχείρησης (macromanagement).

Κατά την Johnson πολύ συχνά, ακόμα και αν τα στελέχη αυτά αποφεύγουν την κακή συνήθεια του micromanagement, δεν ξέρουν πώς να ασχολούνται με το macromanagement καθώς δεν υπάρχει κάποιος σαφής ορισμός του. Η Johnson συμβουλεύει τα ηγετικά στελέχη να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε θέματα όπως ο λόγος ύπαρξης της επιχείρησης και ο σκοπός της, τι προσφέρει και δεν προσφέρει στους πελάτες της, τι αξία προσφέρει στους πελάτες της, την οικονομική απόδοση της με βάση την στρατηγική της, και το πώς το ανθρώπινο δυναμικό συμπεριφέρεται στις σχέσεις του μέσα και έξω από την επιχείρηση. Πολλά στελέχη δεν αφιερώνουν τον χρόνο που απαιτείται για τα ερωτήματα αυτά ή δεν τα απαντούν με την σαφήνεια που απαιτείται για την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης. Η Johnson πιστεύει ότι τα τελευταία 30 χρόνια καθώς η στρατηγική έχει γίνει υπόθεση όλων, τα ηγετικά στελέχη έχουν αφήσει την λήψη πολλών αποφάσεων σε κατώτερα στελέχη. Αλλά αν δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα τα κατώτερα στελέχη, που είναι επωμισμένα με την εκτέλεση της στρατηγικής, μπορεί να πάρουν λάθος αποφάσεις.

Τέλος, η Lisa Lai σε ένα άρθρο της με τίτλο "Being A Strategic Leader Is About Asking The Right Questions" στο Harvard Business Review της 18.1.2017 πραγματεύεται το θέμα πώς η στρατηγική, μια πολύπλοκη υπόθεση, μπορεί να είναι επιτυχημένα υπόθεση όλων. Το κατά πόσο η στρατηγική είναι καθημερινή υπόθεση όλων είναι κρίσιμη στην επιτυχία της. Κατά την Lai υπάρχουν πέντε ερωτήματα που η ηγεσία μιας επιχείρησης, οι διάφορες ομάδες της, και οι μάνατζερ μπορούν να χρησιμοποιούν στην περίπτωση αυτή: 
- τι κάνουμε σήμερα; Η απάντηση παρέχει κάποια ισορροπία μεταξύ μελλοντικών σχεδίων, που είναι υπόθεση της ηγεσίας, και τωρινής δράσης που είναι υπόθεση όλων.
- γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε και γιατί τώρα; Η απάντηση δείχνει τι έχει σημασία και τι πρέπει να είναι προτεραιότητα και τι όχι.
- πώς αυτό που κάνουμε είναι ευθυγραμμισμένο με τις ευρύτερες επιδιώξεις της επιχείρησης; Πολύ συχνά ένα μέρος της επιχερίησης μπορεί να έχει απαντήσει ξεκάθαρα τα δύο παραπάνω ερωτήματα αλλά να μην λειτουργεί με τρόπο τέτοιο που να ωφελεί την επιχείρηση και την στρατηγική της συνολικά.
- τι σημαίνει επιτυχία; Στις περισσότερες επιχειρήσεις τα κριτήρια επιτυχίας ορίζονται από την ηγεσία αλλά μπορεί να μην συμπίπτουν με τις αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με την δουλειά τους.
- τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να επιτύχουμε περισσότερα, καλύτερα, φθηνότερα; Η Lai πιστεύει ότι πολλά ηγετικά στελέχη πάνε κατευθείαν στο ερώτημα αυτό όσον αφορά την στρατηγική, που είναι και το κρισιμότερο. Αλλά μόνο αν έχουν απαντηθεί τα προηγούμενα τέσερα μπορεί κανείς να βρει μια καλύτερη και πιο στρατηγική απάντηση στο θέμα της συμμετοχής όλων.

Η Lai συμπεραίνει ότι το να είναι κανείς στρατηγικός σημαίνει να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις και να βοηθάει όλους γύρω του να τις απαντούν με σαφήνεια έτσι ώστε η στρατηγική να γίνεται υπόθεση όλων.

[strategy 2017]

 

.

Nothing endues but change     Heraclitus

© alexander consulting     management at its best