archipelago

bluewave

latest updates
08.2016

strategy
marketing
operations
finance
commentary
book reviews
archipelago
home

alexander
consulting

 

 

a r c h i p e l a g o   2 0 16

a sea of scattered ideas, actions, and trends in global business management in strategy, marketing, operations, finance
του Ζήνου Βογιατζήs t r a t e g y

22.12.2016   The Management Ideas That Mattered Most in 2016 - Harvard Business Review
Ιδέες μάνατζμεντ με εφαρμογή τόσο στον επιχειρηματικό στίβο όσο και αλλού. 

22.12.2016   The "Business In Society Imperative - Harvard Business Review
Η σημασία της επιχείρησης στην οικονομία και στην κοινωνία. Η επιχείρηση δεν είναι μόνο προϊόντα, αγορές, ανταγωνιστές. Είναι, και πρέπει να είναι, κάτι ευρύτερο.

29.9.2016   The 5 Models Of Family Business Ownership - Harvard Business Review
Πέντε μορφές οικογειακών επιχειρήσεων και τα χαρακτηριστικά τους. Καλύπτουν όλη την γκάμα από τον ιδιοκτήτη επιχειρηματία στην εισηγμένη επιχείρηση και είναι εξαιρετικά χρήσιμες στο να έχει η επιχείρηση ξεκάθαρη πορεία και να περνάει χωρίς κραδασμούς μεταβατικές περιόδους.

13.8.2016   Where We Spend Is Upending Traditional Retail - Wall Street Journal
Οι καταναλωτικές συνήθειες στις ΗΠΑ πέρα από τις ευρύτερες επιπτώσεις τους στην οικονομία έχουν και επιπτώσεις σε κλάδους και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα λιανοπωλητές. Μια σημαντική τάση τα τελευταία 15 χρόνια είναι η στροφή από προϊόντα σε υπηρεσίες. 

15.6.2016   Walmart and P&G: A $10 Billion Marriage Under Strain - Wall Street Journal
Οι σχέσεις επιχειρήσεων και προμηθευτών είναι μεγάλης σημασίας στο στρατηγικό μάνατζμεντ. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή και τον μεγαλύτερο κατασκευαστή καταναλωτικών προϊόντων. Οι σχέσεις των δύο μεγάλων επιχειρήσεων είναι πολύ στενές εδώ και χρόνια και βέβαια αμοιβαία επωφελείς. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει κάποια ένταση στις σχέσεις τους. Η Walmart απαιτεί όλο και χαμηλότερες τιμές και η P&G, με ξεκάθαρη στρατηγική διαφοροποίησης, δεν είναι διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις.   

31.5.2016   Are Family Businesses The Best Model For Emerging Markets? - Wharton Knowledge
Πολλές γνωστές μεγάλες επιχειρήσεις διεθνώς, σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες άρχισαν ως οικογενειακές επιχειρήσεις. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι η μακροπρόθεσμη νοοτροπία τους που έχει ως αποτέλεσμα στρατηγική και οικονομική σταθερότητα. 

16.5.2016   Most Creative People In Business 2016 - Fast Company
Από διάφορους κλάδους, χώρες, κερδοσκοπικές και μη επιχειρήσεις. 

15.5.2016   Start-Ups Once Showered With Cash Now Have To Work For It - New York Times
Τα τελευταία χρόνια οι επενδυτές σε start-up παρακαλούσαν για να τους αφήσουν να επενδύσουν τα λεφτά τους σε οποιαδήποτε εξωπραγματική ιδέα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην. Οι επενδυτές έχουν το πάνω χέρι και απαιτούν σκληρά στοιχεία πριν επενδύσουν ακόμα και σε καλές ιδέες.

5.5.2016   Why Start-Ups Fail - Business Insider
Οι λόγοι αποτυχίας start-up όπως τις βλέπουν τα ίδια. Ο πρώτος και καλύτερος λόγος είναι ότι η αγροά δεν ήθελε αυτό που πρόσφεραν. 

12.4.2016   The Most Important Leadership Competencies - Harvard Business Review
Μια έρευνα με 195 στελέχη από 15 χώρες και 30 επιχεριήσεις με διεθνή παρουσία έδειξε ότι οι πιο σημαντικές ηγετικές ικανότητες είναι η ηθική ακεραιότητα, η καλλιέργεια κλίματος κοινότητας και εμπιστοσύνης, η εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους να αυτοοργανώνονται, και η δεκτικότητα σε νέες ιδέες και μάθηση.

5.4.2016   Jeff Bezos on Type 1 and 2 Decisions - Business Insider
Ο ιδρυτής της Amazon βλέπει δύο ειδών αποφάσεις: Τύπου 1, που δεν είναι αντιστρέψιμες και θέλουν πολύ σκέψη, και Τύπου 2 που είναι αντιστρέψιμες. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί μάνατζερ μπερδεύουν τα δύο είδη. Όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση τόσο περισσότερες αποφάσεις θεωρούνται Τύπου 1 αν και είναι Τύπου 2. Το αποτέλεσμα είναι αναποφασιστικότητα, έλλειψη πειραματισμού και καινοτομίας, και βραδύτητα αντίδρασης.

5.4.2016   Why the 21st Century Belongs To The Family Business - Harvard Business Review
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν πολλά πλεονεκτήματα στην σημερινή οικονομία. Από την προσέλκυση καλού προσωπικού και επενδύσεων, στην οργάνωση που τους επιτρέπει ταχεία αντίδραση, και στο ότι οι ιδιοκτήτες είναι προσωπικά ανακατεμένοι

18.3.2016   Are Good Managers Born Or Made? - Wharton Knowledge
Ένα επίμονο ερώτημα και μερικές απαντήσεις.

10.3.2016   The Best Entrepreneurs Think Globally, Not Just Digitally - Harvard Business Review
Τα πιο επιτυχημένα start-up έχουν γεννηθεί παγκόσμιες επιχειρήσεις, δεν έχουν γίνει παγκόσμιες επιχειρήσεις. Η νοοτροπία αυτή είναι πλέον απαραίτητη και όχι μόνο στον κλάδο της τεχνολογίας όπως μας έχουν δείξει οι αφανείς πρωταθλητές.

10.3.2016   The Power Of Design Thinking - McKinsey Quarterly
Η νοοτροπία design στην διαμόρφωση επιχειρηματικής κουλτούρας και στην δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

18.2.2016   A 10-Year Study Reveals What Great Executives Konw And Do - Harvard Business Review
Μια δεκαετής μελέτη εξέτασε την απόδοση κορυφαίων ηγετικών στελεχών. Τα συμπεράσματα τίποτα καινούργιο ή έξω από την κοινή λογική. Τα βασικά χαρακτηριστικά των στελεχών αυτών είναι ότι ξέρουν καλά όλη την επιχείρηση (και όχι μόνο το λειτουργικό τμήμα από όπου προέρχονται), είναι καλοί στην λήψη αποφάσεων με το κατάλληλο μίγμα λογικής/στοιχείων και ενστίκτου, και αναπτύσσουν βαθιές σχέσεις εμπισοσύνης με όλους γύρω τους, ανεξάρτητα ιεραρχίας ή καθηκόντων.

19.1.2016   The Zappos Exodus Continues After A Radical Management Experiment - New York Times
Η εφαρμογή της holacracy, ενός νέου συστήματος οργάνωσης και μάνατζμεντ, συνεχίζεται στην γνωστή διαδικτυακή επιχείρηση, αλλά η αιμορραγία στελεχών δεν έχει σταματήσει. Αντιπροσωπεύει το 18% του ανθρώπινου δυναμικού της. Πάντως ο ιδρυτής της πιστεύει ότι η έξοδος πολλών στελεχών δεν οφείλεται στην αλλαγή αλλά σε προσωπικές τους επιλογές.

12.1.2016   PC Sales Drop To Historic Lows - Wall Street Journal
Η κατρακύλα στις πωλήσεις PC παγκόσμια συνεχίζεται και έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα στην ιστορία του κλάδου το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Ο κάποτε επαναστατικός κλάδος είναι πλέον πολύ ώριμος τόσο από άποψη στρατηγικής όσο και μάρκετινγκ.

12.1.2016   Automakers Go Electric, Even If Gas Is Cheap - New York Times
Παραδοσιακά οι χαμηλές τιμές πετρελαίου (και βενζίνης) έκαναν πολύ δύσκολη την επένδυση στην ανάπτυξη νέων πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. Τώρα η αμερικανική νομοθεσία, που επιβάλλει αυστηρότερα όρια κατανάλωσης καυσίμων από το 2017, έχει κάνει όλους τους κατασκευαστές να προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών οχημάτων. Ο κλάδος βρίσκεται σε καμπή στρατηγικών αλλαγών.m a r k e t i n g

26.12.2016   Brilliant! Pristine! Countries Sling Epic Tourism Slogans! - Wall Street Journal
Η μάχη των τουριστικών σλόγκαν μαίνεται. Μια αγγλική ταξιδιωτική επιχείρηση συνέταξε ένα ανθολόγιο των τουριστικών σλόγκαν 150 χωρών. Η ποικιλία είναι τεράστια και οι προσεγγίσεις στο θέμα πολύ ενδιαφέρουσες. Μπορεί κανείς να ζήσει τον μύθο του παντού...

22.12.2016   Crocodiles (and Polo Ponies) Go Missing As Scalpel-Weilding Consumers Revolt - Wall Street Journal
Ο εφιάλτης για τους μάνατζερ του μάρκετινγκ επώνυμων προϊόντων: οι καταναλωτές αγανακτισμένοι από τις πολλές μάρκες, logo, και συμπαρομαρτούντα που είναι πανταχού παρόντα και ενοχλητικά σε όλα πολλά προϊόντα, κυρίως ρούχα, έχουν αρχίσει να τα βγάζουν αφαιρώντας τα πιο βασικά στοιχεία μιας μάρκας.  

25.9.2016   Here's How The World's Most iconic Brands Have Changed Over Time - Business Insider
Η διαχρονική πορεία γνωστών επιχειρήσεων και προϊόντων.

7.9.2016   The Man Who Invented The Grocery Store - Wall Street Journal
Το σουπερμάρκετ στην σημερινή μορφή του ήταν εφεύρεση του Clarence Saunders, ενός προμηθευτή πολλών μικρών επαρχιακών μπακάλικων στις ΗΠΑ. Είδε από κοντά τις ανεπάρκειες τους και ήθελε να τις διορθώσει. Το 1916 ίδρυσε το πρώτο κατάστημα με 1000 περίπου προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Ο πελάτης διάλεγε από μόνος του το προϊόν από το ράφι. Το 1923 η αλυσίδα είχε κάπου 1200 καταστήματα στις ΗΠΑ και τζίρο 1,4 δισ.δολ. σε σημερινές τιμές.

29.6.2016   Advertising Isn't Dead But Market Is Changing - Wall Street Journal
Η διαφήμιση περνάει μεγάλο αναβρασμό τα τελευταία χρόνια και τα πάντα είναι ρευστά. Το ετήσιο πανηγύρι στις Κάννες απλώς το επιβεβαίωση για μια ακόμα φορά. Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να μπλοκάρουν διαφημίσεις. Μια σημαντική διαπίστωση: δεν υπάρχουν περιθώρια για κακή διαφήμιση.

27.4.2016   Why There Are More Consumer Goods Than Ever - Wall Street Journal
Τα κατανωτικά προϊόντα εξακολουθούν να αυξάνονται με αστρονομικούς ρυθμούς εδώ και χρόνια. Ο λόγος σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές είναι το διαδίκτυο, που επιτρέπει σε πολλές μικρές κυρίως επιχειρήσεις να στοχεύουν επιτυχημένα niche αγορές με τα κατάλληλα προϊόντα.

26.4.2016   Four Simple Ways To Become A Customer-Centric Marketer - Marketing Sherpa
Άκου τον πελάτη, μπες στη θέση του και δες πώς βλέπει προϊόν και επιχείρηση, ρώτα τον, και πειραματίσου δοκιμάζοντας τον.

15.4.2016   Who's Laughing? The Death Of Comedy In Advertising - Advertising Age
Η κωμωδία και το χιούμορ στην διαφήμιση δεν είναι ασυνήθιστα αλλά θεωρούνται απο πολλούς δίκοπο μαχαίρι. Ένας σχολιαστής λυπάται που οι διαφημίσεις δεν μας κάνουν να γελάμε ή δεν έχουν κάποια ελαφρότητα.

6.4.2016   How To Kill A Product Gracefully - Fast Company
Τρόποι ευθανασίας ενός προϊόντος.

18.3.2016   Why Naming Tech Brands Is Like "Class Warfare" - Advertising Age
Διάφορες μάρκες έχουν βγάλει το όνομα τους από το λογότυπο τους που είναι πλέον ένα σύμβολο (πχ Apple, Nike). Αλλά όλοι τις ξέρουν με το όνομα τους, η επιλογή του οποίου είναι στρατηγικής σημασίας, ιδίως στον κλάδο της τεχνολογίας.

10.3.2016   The Precarious State Of Logo Design - Fast Company
Διάφορα νέα λογότυπα έχουν γίνει αντικείμενο σφοδρής κριτικής από πολλές πλευρές. Έχουν ανοίξει πολλές συζητήσεις, μεταξύ τους για το ποια είναι η σημασία τους στην ψηφιακή εποχή μια και ανήκουν στην έντυπη εποχή.

7.3.2016   Brands Making Packages The Media Of The Future - Advertising Age
Καθώς οι καταναλωτές βρίσκουν όλο και περισσότερους τρόπους να αποφεύγουν τις διαφημίσεις στα διάφορα μέσα, η "έξυπνη" συσκευασία αρχίζει να γίνεται το νέο μέσο διαφήμισης. βασικός στόχος η ενίσχυση της σχέσης του πελάτη με την μάρκα.

21.1.2016   What Apple And Starbucks Taught Me About Building A Brand - Fast Company
Ένα πρώην στέλεχος μάρκετινγκ των δύο γνωστών επιχειρήσεων σε δύο κρίσιμες καμπές της ιστορίας τους περιγράφει τις εντελώς διαφορετικές εμπειρίες της από το μάνατζμεντ brand και προϊόντων τους.

20.1.2016   130 Years Of Taglines - Advertising Age
Η Coca Cola ανακοίνωσε ένα νέο tagline "Taste the feeling" καθώς οι πωλήσεις των αναψυκτικών της συνεχίζουν να πέφτουν. Μια ανασκόπηση των tagline της από το 1886 με αφορμή την ανακοίνωση αυτή.

17.1.2016   Marketing In The Moments, To Reach Customers Online - New York Times
Καθώς η διαφήμιση φτάνει στον καταναλωτή όλο και δυσκολότερα, διάφορες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες στιγμές για να επικοινωνούν μαζί του. Βασίζονται κυρίως στην αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητών όταν ο καταναλωτής βρίσκεται κάπου ή συμμετέχει σε κάποια δραστηριότητα. Βέβαια η πρακτική αυτή δεν μπορεί να συμβάλλει στο χτίσιμο ενός brand που απαιτεί συστηματικότερες προσπάθειες και μακροχρόνιες και βαθύτερες σχέσεις με τον καταναλωτή.

12.1.2016   What Lies Ahead For Marketing In An Increasingly Add-Free Futuer - Advertising Age
Μια εξαιρετική αποτύπωση του τοπίου του σύγχρονου μάρκετινγκ. Το μαζικό μάρκετινγκ αργοπεθαίνει. Οι καταναλωτές έχουν το πάνω χέρι αποφεύγοντας διαφημίσεις σταθερά και με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παρά την έκρηξη στα μέσα επικοινωνίας οι καταναλωτές αποφασίζουν τι θα δούν/ακούσουν και πότε θα το δουν/ακούσουν. Η μαζική διαφήμιση δεν έχει πλέον νόημα. Τι θα πάρει την θέση της είναι ακόμα άγνωστο αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις ψάχνονται συνεχώς. Για την ώρα αυτό με το οποίο έρχεται ο καταναλωτής σε επαφή, δηλ. το περιβάλλον λιανικής είναι κρίσιμο.  o p e r a t i o n s

27.6.2016   Retailers Rethink Inventory Strategies - Wall Street Journal
Το μάνατζμεντ των αποθεμάτων είναι κρίσιμο στην λειτουργία μιας επιχείρησης και στην επιτυχία της. Πολλοί λιανοπωλητές στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να αναθεωρούν την στρατηγική τους καθώς οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πολλές από αυτές έχουν αποφασίσει να έχουν αποθέματα ημερών στα ράφια τους παρά μηνών όπως πριν. Κάτι τέτοιο συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους. Μικρότερες ποσότητες και ταχύτερη διανομή είναι βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής.  

12.4.2016   How Layoffs Hurt Companies - Wharton Knowledge
Οι απολύσεις δεν κάνουν ποτέ καλό. Συχνά είναι αναγκαίες σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς για την επιβίωση της επιχείρησης αλλά αν γίνονται για βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη βλάπτουν την επιχείρηση με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλό ηθικό. Και αν η επιχείρηση αναρρώσει, το κόστος πρόσληψης και εκπαίδευσης νέου προσωπικού είναι μεγαλύτερο. Οι πιο δημιουργικές και επιτυχημένες επιχειρήσεις αποφεύγουν τις απολύσεις σε δύσκολους καιρούς βρίσκοντας καινούργιους ρόλους για το προσωπικό τους.

17.1.2016   Mehindra Bets On Detroit Engineering - Wall Street Journal
Η Mehindra, ένας ινδικός βιομηχανικός όμιλος με παρουσία στα τρακτέρ και πληροφορική στις ΗΠΑ, άνοιξε ένα τεχνικό κέντρο στο Detroit, την Μέκκα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στην προπάθεια της να αναπτύξει ένα νέο SUV με βλέψεις στις παγκόσμιες αγορές. Η Mehindra ακολουθεί τα χνάρια των ιαπωνικών κατασκευαστών που κάποτε έκαναν το ίδιο για να μάθουν από τους ανταγωνιστές τους και κυρίως από τα λάθη τους.f i n a n c e

3.10.2016   Employee Ownership Can Boost Corporate Profits - Wall Street Journal
Η συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη είναι πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις με τα σχετικά προγράμματα. Αυτό έδειξε μια έρευνα σε παγκόσμια κλίμακα με 57.000 επιχειρήσεις. Υπάρχουν δύο πλευρές στο θέμα: η συμμετοχή στα κέρδη σημαίνει ιδιοκτησία και έτσι αυξάνει την παραγωγικότητα αλλά η ιδιοκτησία κάνει τους εργαζόμενους πιο διστακτικούς στην ανάληψη ρίσκου και πιο συντηρητικούς βλάπτοντας την επιχείρηση.

18.8.2016   Dividends Eat Up Bigger Slice of Company Profits - Wall Street Journal
Τα χαμηλά επιτόκια στις ΗΠΑ έχουν κάνει πολλούς επενδυτές να στραφούν σε μετοχές που δίνουν μερίδια. Οι επιχειρήσεις με μερίδια είναι διστακτικές να τα μειώσουν γιατί φοβούνται την αρνητική επίδραση στην τιμή των μετοχών τους. Έτσι είναι διατεθειμένες να βλέπουν τα κέρδη τους να πηγαίνουν σε πληρωμές μεριδίων.  

11.3.2016   Stock Buyback Plans, Seen as Shareholder Boon, Can Backfire - New York Times
Η επαναγορά μετοχών από πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια μεγάλων κερδών και άφθονων μετρητών στο οικονομικό οπλοστάσιο τους. Αλλά πολλές φορές η εκτέλεση τους αντί να ωφελήσει τους μετόχους τούς βλάπτει.

17.1.2016   Follow Your Consciousness Without Losing Your Shirt - New York Times
Η προτίμηση των θεσμικών επενδυτών σε κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις παρουσιάζει ανοδική τάση αλλά εξακολουθεί να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των επενδύσεων τους. Είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τι συνιστά μια τέτοια επιχείρηση. Πάντως το σημαντικό είναι ότι στο σύνολο τους η απόδοση των επιχειρήσεων αυτών δεν είναι διαφορετική από αυτήν των γνωστών δεικτών της αμερικανικής αγοράς σύμφωνα με ορισμένες μελέτες. 

 

.

THIS  the world the small the great!     Odysseus Elytis

© 1999-2021 alexander consulting     management at its best